Ráj deštníků motiv přírody s mraky
info

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

1) Tímto udělujete souhlas společnosti Promorain s.r.o., se sídlem v Čepí 90, 533 32 Čepí, IČ: 27537838, DIČ: CZ27537838, e-mail: martin@promorain.cz, tel: +420 466 301 990 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, případně název společnosti, IČ, DIČ a adresu fakturační, případně dodací, telefonní číslo a e-mail

2) Jméno, příjmení, případně název společnosti, IČ, DIČ a adresu fakturační, případně dodací, telefonní číslo a e-mail budou zpracovány za účelem:
a) ke kompletnímu dodání objednaného zboží nebo služeb a související komunikace
b) k vystavování účetních a daňových dokladů a jejich zaslání e-mailem a následně vedení účetní a daňové evidence
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od přijetí poslední objednávky nebo do odvolání souhlasu.

3) při registraci k bezplatnému zasílání marketingových informací, službeb nebo akcích správce shromažďuje tyto údaje: e-mailová adresa. Příjemci těchto zpráv se mohou ze zasílaní těchto informací kdykoli odhlásit klepnutím na odkaz, který toto umožní a je uveden v každé zprávě.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let nebo do doby, než dojde k odhlášení zasílání marketingových nabídek.

4) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na jeho e-mail: martin@promorain.cz

5) Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

6) Osobní údaje Správce poskytne následujícím zpracovatelům:

a) poskytovatel přepravních služeb (Česká pošta, GLS, PPL) dle zvoleného způsobu doručení na objednávce nebo v kupní smlouvě.
b) zpracovatel webových stránek www.rajdestniku.cz , www.promodestniky.cz, je společnost Complete Internet Services, s.r.o..
c)  Česká pošta nebo kurýrní služba (zasílání obchodních dokumentů, zasílání vzorků)
d) zpracovatel účetnictví a daní

7) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda     osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR);

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

8) V případě pochybností o zpracování osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

Deštníky Fulton | Doprava jen 59 Kč