!!!AKCE - PŘI OBJEDNÁVCE NAD 800,- Kč MÁTE DOPRAVU A DOBÍRKU ZDARMA!!!

Ráj deštníků motiv přírody s mraky
info

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dodavatel: Promorain s.r.o., Čepí 90, 533 32 Čepí, IČ: 27537838

Odstupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:
Číslo faktury:
Datum prodeje:
Označení vráceného zboží:
(objednací číslo a název)
…..............................................................................................................................
…...............................................................................................................................

Vážení,


dne …............…… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.rajdestniku.cz  s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží značky (viz výše).

Toto zboží jsem převzal/a dne ………...............
Vzhledem k tomu, že  smlouva  byla uzavřena  pomocí internetu, tj. typického  prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné  zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……....….. korun a …......…… korun za poštovné při objednání zboží ve prospěch mého bankovního účtu (viz výše), nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy. Náklady na dopravu zboží zpět k dodavateli nese kupující.


S pozdravem

..............................................
(datum a vlastnoruční podpis)

Přílohy:
Kopie kupního dokladu

Deštníky Fulton | Doprava jen 59 Kč